แก๊กขับปัสสาวะ

สรรพคุณขับปัสสาวะ

 • กระดังงาไทย
 • กระทกรก
 • กระทิง
 • ขลู่
 • ขี้เหล็กบ้าน
 • คนทีสอ
 • เตยหอม
 • ผักโขมหัด
 • รางแดง
 • เร่วน้อย
 • หญ้าหนวดแมว
 • อ้อยแดง
 • อังกาบ